Kursevi.pdf
Napredujte sa nama Ukoliko želite da nastavite sa obukom, čim ispunite potrebne uslove, možete da se upišete na neki od sledećih kurseva po SSI, CMAS ili PADI programima ili da završite zanimljive specijalističke kurseve, kao što su ronjenje na olupinama (Wreck Diver), ronjenje sa mešavinama obogaćenih kiseonikom (Nitrox Diver), ronjenje na većim dubinama (Deep Diver) itd...